Głosowania

Zostało uruchomione głosowanie w kategoriach:

  • MWS (Most Wanted Speaker) :: najbardziej pożądany wykładowca :: Wyniki
  • MWQ (Most Wanted Question) :: najbardziej palące pytanie :: Wyniki
  • MWT (Most Wanted Topic) :: najbardziej intrygujący temat :: Wyniki
  • MWP (Most Wanted Proposal) :: najlepsza zgłoszona propozycja :: Wyniki

Głosowanie będzie odbywało się od 17 kwietnia 2017 r. (godz. 20:00) do 24 kwietnia 2017 r. (godz. 20:00)

Uwaga! Głosowanie w kategorii MWP zostało przedłużone do 29 kwietnia 2017 r. (godz. 20:00).

Program konferencji został opublikowany.