Prelegenci

Sylwetki prelegentów konferencji BDWSP 2017 (w kolejności alfabetycznej wg nazwisk):

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Doradca Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za koordynowanie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Xawery Konarski

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.

Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam). Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

dr inż. Dominika Lisiak-Felicka ukończyła studia na kierunku informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ obroniła rozprawę doktorską i uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W Katedrze prowadzi badania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej. Jest współautorką książek: “Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia” i “13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie” oraz publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarządzania projektami w administracji publicznej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.

Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Sławomir Smugowski

Wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiceprezes zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Konsultant, trener, audytor. Od wielu lat koncentruje się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu dla różnego typu odbiorcy. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z metodyką e-learningu, efektywnego wykorzystania systemów zarządzających materiałami edukacyjnymi i e-kursami oraz zasadami tworzenia transmisji strumieniowych materiałów edukacyjnych w postaci multimedialnej.

Tomasz Soczyński

Od ponad 10 lat pracuje w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Emil Stępniak

Od dziesięciu lat ASI w branży paliwowej (BI, kadry, płace, ewidencja, biling), autor systemów informatycznych wspierających biznes, początkujący audytor ZSZ oraz ISO 27001. Student realizujący pracę magisterską łączącą wybrane zagadnienia z zakresu UODO, RODO, kontroli i audytu.

Jarosław Żabówka

 Specjalista ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych. Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor normy ISO 27001 i manager IT. Doświadczony informatyk i specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Trener, autor artykułów i popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Właściciel firmy www.proInfoSec.pl, pełni rolę administratora bezpieczeństwa informacji w podmiotach administracji publicznej oraz wspomaga małe i duże przedsiębiorstwa w tworzeniu systemów zarządzania ochroną danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Występuje jako prelegent w trakcie branżowych konferencji oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Janusz Żmudziński

Architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji.  Posiadane certyfikaty: CISA, CISM, CRISC, CISSP, CEH, Prince2 Practitioner, TOGAF. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek, ISACA, Association of Enterprise Architects.

Adrian Kapczyński

Pasjonat informatyki, od 19 lat zgłębiający zagadnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, działacz społeczny, kierownik projektów, konsultant strategiczny, trener, audytor. Prezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prezes Zarządu Sekcji Przyszłości IT PTI. Prowadzi hobbystycznie serwis: informatyk.blog.