Program konferencji

Program postkonferencji BDWSP 2018:

 • 10:30-10:45 Podłączanie do pokoju konferencyjnego (Uczestnicy i prelegenci)
 • 10:46-10:47 Otwarcie konferencji (Sławomir Smugowski)
 • 1048-10:52 Konwencja konferencji (Adrian Kapczyński)
 • 10:53-11:10 Wykład wprowadzający: ECDL RODO (Jacek Pulwarski)
 • 11:11-11:56 Blok Q&A w formule Ask me Anything (Tomasz Soczyński)
 • 11:57-11:58 Podsumowanie i zakończenie części postkonferencji w trybie zdalnym (Adrian Kapczyński)
 • 12:12-13:13 Blok dyskusji (realizowany w trybie osobistej dyskusji w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wyłącznie dla zaproszonych ekspertów, wśród których znaleźli się m.in.: Małgorzata Kalinowska-Iszkowska,  Wacław Iszkowski, Jacek Pulwarski, Tomasz Soczyński, Adam Wieczorek):
  • RODO: z uśmiechem o ochronie danych osobowych
  • RODO: największe wyzwania
  • RODO: dobre praktyki
  • RODO: rozwiązania informatyczne
  • Rola informatyki we wspieraniu spełnienia wymagań RODO w jednostce administracji publicznej
  • Odpowiedzialność  (podmiotu) przetwarzającego wobec administratora danych osobowych oraz wobec UODO
  • Relacja Inspektora Ochrony Danych z (podmiotem) przetwarzającym (i vice versa)
 • 13:14-13:18 Podsumowanie i zakończenie części postkonferencji w trybie lokalnym (Adrian Kapczyński)

Q&A: Pytania można zadawać już teraz poprzez ten portal.

Top